JUS PASITINKA ATSINAUJINUSI PANELĖ

Privatumo politika

UAB Home Media

Bendra informacija

UAB Home Media (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis http://www.tavovaikas.lt/http://www.manonamai.lt/http://www.panele.lt/. Privatumo politika nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugą, kad ir kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

– Juridinio asmens kodas – 306626989

– Buveinės adresas – Girelės g. 1, Sakiškių k., LT-01116 Vilniaus r.

– Tel. +370 686 62266

– El. paštas – homemedia@homemedia.lt

Prižiūrinčios institucijos – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Duomenys apie Duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centro“ Vilniaus filiale.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančias interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose privatumo taisyklėse.

Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse / socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti mūsų turiniu ir / ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, taip pat ir informacijos apie svetainių lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę (-es) ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir atsiųsti jį mums.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokius asmens duomenis mes renkame, saugome ir naudojame?

Tiesiogiai iš Jūsų gaunama informacija

Kai kurios svetainės ir socialinių tinklų paskyros suteikia jums galimybę pateikti informaciją tiesiogiai mums. Pavyzdžiui, svetainėse galite prenumeruoti naujienlaiškį, tuomet tiesiogiai pateikiate šią informaciją:

– El. pašto adresas

Netiesiogiai gaunama informacija

Informacija, kaip naudojatės mūsų svetainėmis. Pavyzdžiui, galime rinkti šią informaciją:

Įrenginio informaciją, t. y. IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui / prekėms pasiekti, parametrai.

Prisijungimo informaciją, t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau).

Vietos informaciją, t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums, kai naudojatės mūsų svetainių turiniu.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras „Facebook“ tinkle.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainių turiniu jums sutikus.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., prenumeratai ar rinkodarai reikalingos informacijos), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma elektroninio pirkimo paslauga arba tiesiog negausite naujausių pasiūlymų.

Kaip naudojame jūsų informaciją?

Surinktą informaciją galime naudoti šiais tikslais:

– pasirinkto žurnalo prenumeratai užsakyti, parduoti ir pristatyti;

– pirkimo krepšeliui apmokėti per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją;

– turiniui (pvz. naujienlaiškiams) aktualiomis temomis siųsti;

– rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus, rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą);

– sužinoti, kaip žmonės naudojasi mūsų teikiamomis internetinėmis paslaugomis, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.

– organizuoti nemokamas loterijas, konkursus, žaidimus ar akcijas, kaip leidžia įstatymai.

– kitais būdais – jums sutikus.

Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

Surinktą informaciją, pateiktą dalyvaujant įvairiose loterijose, konkursuose, žaidimuose ar akcijose, galime viešai skelbti UAB Home Media valdomose interneto svetainėse ir / arba socialinių tinklų paskyrose, pavyzdžiui, galime skelbti laimėtojų vardus, pavardes, dalyvių konkursinius darbus.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Mes atskleisime jūsų informaciją šiems subjektams:

– įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., AB Lietuvos paštui, bankams, įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją ribota – jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;

– įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus / žaidimus / akcijas, t. y. reklamos agentūroms, rinkodaros agentūroms. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją ribota – jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;

– kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

Atvejai, kada galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

– norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą;

– norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

– norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją, jo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;

– galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju.

– kitais atvejais, jums sutikus, arba teisėtu jūsų prašymu.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Žurnalų prenumeratorių asmens duomenis saugosime, kol jūs naudositės prenumeratos paslaugomis, ir dar metus. Vėliau jūsų asmens duomenys bus ištrinti. Jūsų paskyrų portaluose asmens duomenis saugosime, kol aktyviai naudositės mūsų paslaugomis arba patys ištrinsite savo paskyrą. Neaktyvias paskyras peržiūrėsime ir naikinsime kartą per metus. Rinkodaros tikslais jūsų duomenis saugosime penkerius metus arba kol patys atsisakysite gauti mūsų siunčiamus pasiūlymus ir naujienlaiškius.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais, tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jums garantuojamos teisės

Mes garantuojame šių jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, kai yra jūsų prašymas ar paklausimas:

– žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

– susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi;

– prašyti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;

– nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, įskaitant tiesioginę rinkodarą;

– prašyti ištrinti jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

– prašyti perkelti savo asmens duomenis, tai yra leisti jums susipažinti su savo asmens duomenimis įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;

– pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardytų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

Duomenų valdytojo interneto svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Slapukai

Šiose Privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. Pixel Tags), žiniatinklio indikatoriams (angl. Web Beacon), tinklo duomenų rinkėjams (angl. Clear GIF) apibūdinti.

Slapukų naudojimas

Duomenų valdytojo interneto svetainėse norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios atitiktų jūsų poreikius. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai parengti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti patogesnes naudoti.

Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai

Slapukai leidžia atpažinti, kiek unikalių vartotojų naršo tinklalapyje vienu metu. Tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą.

Slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą. Tai padeda rengti tinklalapį pagal jūsų poreikius.

Slapukus, naudojamus mūsų svetainėse, galima sugrupuoti į šiuos tipus:

Būtini slapukai. Jų būtinai reikia, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų svetainė tinkamai neveiks.

Veiklos slapukai. Jie renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine. Pateikdami informaciją apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veiklą.

Slapukai padeda surinkti šiuos duomenis:

Administruodami interneto svetaines ir diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.

Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami mūsų svetainėse, nurodyti aukščiau.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, ją galite konfigūruoti taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai, arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukais, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra ir atsisakykite slapukų naudojimosi.

Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o, juos išjungę, nebegalėsite naudotis tam tikromis paslaugomis.

Kita informacija, susijusi su slapukų naudojimu

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukams naudoti taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės

Atkreipiame dėmesį, kad įmonės valdomoms „Facebook“ paskyroms taikoma „Facebook“ slapukų politika.

Mūsų interneto svetainėje esami slapukai

Informuojame, kad kai prisijungiate prie mūsų interneto svetainės, į jūsų kompiuterį įrašomi šie lentelėje nurodyti slapukai:

Analytics cookies

(__utm, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, _ga, _gid, _gat): Home Media naudoja google analytics slapukus sekti svetainės lankomumą, atpažinti naujus ir grįžtančius skaitytojus, kaupti vartotojų skaitymo istoriją.

Šie duomenys niekaip nesusieti su jūsų asmenine informacija, nesusiję su jūsų asmeninėmis google paskyromis.

Daugiau informacijos apie šiuos slapukus rasite čia: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/

Reklamos skapukai (įvairūs): šie slapukai kaupia anoniminę informaciją apie jūsų veiksmus, susijusius su reklamos rodymu ir vartojimu. Šių slapukų kaupiamą anonimišką informaciją galime dalintis su trečiosiomis šalimis tam, kad jums rodytume kokybišką ir jums aktualią reklamą.

Šie duomenys niekaip nesusieti su jūsų asmenine informacija.

Daugiau informacijos rasite čia: http://www.youronlinechoices.com/lt/jusu-pasirinkimai

Kur kreiptis?

Bet kokiu su asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašome rašyti mums homemedia@homemedia.lt.

Politikos pakeitimai

UAB Home Media turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką pranešusi apie tai savo svetainėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklalapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Mano išsaugoti straipsniai