JUS PASITINKA ATSINAUJINUSI PANELĖ
Kokia esi iš tiesų? Nusakys temperamento tipas

Kokia esi iš tiesų? Nusakys temperamento tipas

Temperamentas – žmogaus jausmų, emocijų, elgesio, veiklos ir kitų savybių visuma. Temperamentų teorija atsirado jau labai seniai, o klasifikavimas, pradėtas prieš tūkstančius metų, yra taikomas ir dabar.

ra išskiriamos keturi temperamentų tipai: cholerikas, sangvinikas, flegmatikas, melancholikas.

Pasitikrink, kuris tipas atitinka tavo charakterį. Žemiau, po kiekvieno tipo pavadinimu rasi po 10 tam tipui būdingų bruožų. Tavo temperamento tipas bus tas, prie kurio išvardintų bruožų sau prisiskirsi daugiausiai.

1. Cholerikas: Nestabilus; Jautrus; Impulsyvus; Norintis pirmauti; Emocionalus; Ekstravertas; Judrus; Energingas; Iniciatyvus; Principingas. Šio tipo asmenys labai dideli karštakošiai, greitai užpyksta, sunkiai atleidžia, niekuomet nenori prisipažinti, jog klydo. Labai audringai ir perdėtai į viską reaguoja. Taip pat tokie žmonės mėgsta pirmauti, priešintis viskam, kas pastoja jiems kelią.

Tokiems žmonėms padeda komplimentai, pagyros, nuolatinis liaupsinimas, buvimas su draugais, pramogavimas.

2. Sangvinikas: Prisitaikantis; Judrus; Mėgstantis juokauti; Atsipalaidavęs; Energingas; Emocionalus; Nejautrus; Ekstravertas; Nepastovus; Aktyvus. Šio tipo asmenys lengvai prisitaiko prie naujos aplinkos, naujų žmonių. Greitai supyksta, tačiau geba greitai atleisti. Daugelį dalykų daro dėl naudos sau. Gali įsikalbėti ligą, kurią paskui pats išsigydyti. Tokiems žmonėms padeda įsitikinimai bei principai. Atsipalaiduoti leidžia užsiėmimas mėgstama veikla.

3. Flegmatikas: Pastovus; Nejautrus; Užsispyręs; Kryptingas; Nelinkęs į emocijas; Ištvermingas; Vangus; Tingus; Intravertas; Kantrus. Šio tipo asmenys yra uždari ir lėti žmonės. Retai reiškia savo emocijas. Tačiau yra be galo ištvermingi ir gali ištverti daugiau išbandymų ir sunkumų nei kitų temperamentų žmonės. Tokiems žmonėms padeda visapusiška ramybė, neskubėjimas. Atsipalaiduoti leidžia buvimas gryname ore, gamtoje.

4. Melancholikas: Santūrus; Jautrus; Drovus; Neryžtingas; Nerimastingas; Greit pažeidžiamas; Pasyvus; Nelinkęs į emocijas; Intravertas; Pastovus. Šio tipo asmenys yra itin jautrūs žmonės. Jų emocijos labai gilios, tačiau melancholikai jų neišreiškia savo išorėje. Šie žmonės yra labai uždari, nemėgstantys triukšmingų susibūrimų. Dažnai trūksta ištvermės, pasitikėjimo savimi. Tokiems žmonėms padeda bendravimas. Atsipalaiduoti padeda pasyvūs užsiėmimai (pvz., knygos ar žurnalo skaitymas, televizoriaus žiūrėjimas).

Mano išsaugoti straipsniai