JUS PASITINKA ATSINAUJINUSI PANELĖ
Sugrįžkite į praeitį: 6 žingsnių metodas

Sugrįžkite į praeitį: 6 žingsnių metodas, kuris padės prisiminti, kuo buvote kadaise

Sugrįžimas į praėjusius gyvenimus – ar tai realu? Tikintys šiuo metodu ir jį išbandę teigia, jog tai nėra fantazijos. Vieną, tris, o gal keliasdešimt praėjusių gyvenimų turėjusių žmonių teigia pasinaudoję šia programa įžvelgę praėjusių egzistencijų simbolius. Pasiruošk seansui!

1. Pasiruoškite sugįžimui į praeituosius gyvenimus. Pirmasis žingsnis – atrasti ramią, tylią erdvę, kurioje niekas nesutrukdytų pradėtai kelionei į save. Jei tai namai, pasirūpinkite, jog namuose nieko nebūtų, uždarykite langus, jog iš gatvės nesklistų pašaliniai garsai. Atsipalaiduokite – atsisėskite arba atsigulkite, patogiai įsitaisykite ir pasistenkite viso sugrįžimo į praėjusius gyvenimus metu nejudėti. Giliai kvėpuokite.

2. Užsimerkite ir panirkite į fantaziją. Užmerkusios akis minutę apie nieką negalvokite, pasistenkite, jog per dieną matyti vaizdiniai išsitrintų iš jūsų atminties, pravalykite mintis. Tuomet įsivaizduokite ilgą tunelį, kurio gale matyti ryški šviesa. Šiek tiek pakeliaukite tuneliu, apsižvalgykite. Įsijauskite į ryškią šviesą. Tunelio gale yra durys, tačiau neskubėkite durų atidaryti, kiek pažaiskite su vaizduote, leiskite jai apsiprasti su ryškia tunelio šviesa.

3. Durų atvėrimas. Tai pagrindinis sugrįžimo į praėjusiuosius gyvenimus etapas. Atsargiai, lėtai atverkite duris. Atkreipkite dėmesį į durų spalvą, medžiagą, apvadus. Įžengusios pro duris fiksuokite matomus vaizdinius – tai gali būti senovinis langas, pro kurį matyti Viduramžių Europos kiemas, galbūt tai vieta, kurioje pilna akmenų, vaizduojančių Senovės Romą, o gal atvėrusios duris matote XX a. pradžią menantį JAV uostą, kuriame švartuojasi senovinis laivas. Žinoma, vaizdiniai gali būti ir ne tokie konkretūs. Galbūt matysite įvairius simbolius, tokius kaip kryžius, smėlis, palmės, kapinės, vandens telkiniai – tai yra labai individualu ir tik pasiekę visišką ramybės būseną bei atsipalaidavimą galite išvysti tai, kas jums padės atpažinti praėjusio gyvenimo ypatybes.

Tunelis
Tunelis
Shutterstock

4. Pagalba. Kad ir kaip stengtumėtes, smegenys negeba susieti jūsų su praėjusiu gyvenimu? Į galvą lenda visiškai nekonkretūs vaizdiniai, kurių niekaip negebate sieti su praeitimi? Tuomet prisiminkite save, savo mėgstamas veiklas, geras ir blogas charakterio savybes – praėjusiu gyvenimu tikintys teigia, jog viskas, ką turime šiame gyvenime, siejasi su mūsu buvusiuoju gyvenimu. Toks savotiškas grįžimas į save gali padėti prisiminti kai kuriuos konkrečius faktus, susijusius su praeities įvykiais.

5. Neskubėkite. Praktikuojantys grįžimo į praėjusį gyvenimą metodą teigia, jog svarbiausia yra neskubėti ir pasistengti kuo ilgiau įsigilinti į savastį ir vidinį pasaulį. Ši seansas neturėtų trukti mažiau nei 15 minučių, idealu atveju – pusvalandį. Kuo ilgiau medituosite, kapstysitės po prisiminimus, tuo labiau, tikėtina, išvysite aiškesnes vizijas, kurios jums ir padės suprasti, kuo buvote praeitame gyvenime.

6. Seanso užbaigimas. Jei nepavyko aptikti konkrečių praėjusio gyvenimo užuomzgų, bet regėjote neįprastus, galbūt net keistus simbolius, patariama paieškoti simbolių reikšmės internete ar knygose, paanalizuoti, ką atitinkamos vizijos galėtų reikšti. Nepamirškite – jei vieną kartą nepavyko prasibrauti į praėjusius gyvenimus, tuomet gali pavykti kitą. Nenuleiskite rankų ir tikėkite, jog vieną dieną sužinosite, kuo buvote ir kokioje epochoje gyvenote.

Mano išsaugoti straipsniai