JUS PASITINKA ATSINAUJINUSI PANELĖ
Požymiai

Požymiai, kurie patvirtina, kad susiradai draugus iki gyvenimo galo

Rasti tikrą, nuoširdų, atvirą ir ilgaamžį draugą gal net sunkesnė užduotis nei rasti antrąją pusę. Jei manai, kad tokį jau radai, perskaityk šiuos punktus. Jei nors vieno iš jų tavasis draugas ar draugė neįvykdo, vertėtų pasvarstyti, ar neklysti dėl tikro draugo statuso.

Draugai išklauso

Išklausymas – svarbiausias rodiklis, jog tave supa geri draugai. Tikras draugas visada supranta, kada tau reikia išsipasakoti, ir mielai išklauso neteisdamas ir nekritikuodamas. Jokios kritikos, jokios priešpriešos, jokių prieštaravimų – jei draugystė tikra, artimas žmogus tave parems ir palaikys kad ir kokia dvejopa situacija bebūtų.

Jauti, kad giliai širdyje draugai linki tau gero

Nors tu nebūtinai visada pritari viskam, ką jie sako ar kaip mato situaciją. Gerumo jausmas privalo vienyti tikrus draugus, nes tik jis garantuoja, jog elgsitės vieni su kitais nuoširdžiai ir atvirai. Tiesa, turėtum pati savęs paklausti: ar visuomet besąlygiškai palaikai draugą? Jei yra momentų, kai stingi palaikymo, tuomet turėtum susimąstyti, ar tikrai nori tą žmogų laikyti savo tikru draugu. Negali tikėtis to paties, jei pati taip nesielgi.

Jie tau visada sako tiesą į akis

Geri draugai nemeluoja. (Išskyrus tuos retus atvejus, kai tai būtina, pavyzdžiui, kai reikia atsakyti į klausimą: „Ar ši suknelė mane storina?“). Kai reikia griebti jautį už ragų, ir tau būtina žinoti tiesą, tikri draugai nors ir nenoromis, bet išdės viską į akis.

Nesijauti taip, lyg visada jiems turėtum už viską atsilyginti

Tikras draugas niekada nepateiks tau sąskaitos. Nors tau reikėtų stengtis jiems nenusileisti dosnumu, tai nereiškia, kad kaskart turėtum jaustis įpareigota atsilyginti. ir kalbame mes ne vien apie finansinį aspektą – nebūtina atsilyginti gerumu ar tinkamais patarimais. Tikras draugas nelaukia mainų pradžios, nes draugystė nėra mainymasis. Nauda – pagrindinis dalykas, skiriantis tikrą draugą nuo paprasto pažįstamo, todėl atskirk tą, kuriam esi paprasčiausiai naudingą ir tą, kuris laiko tave artimu draugu.

Tikri draugai džiaugiasi tavo pergalėmis ir padeda atsigauti po pralaimėjimų

Pasiekimus būtina atšvęsti, o sielvartui reikia kompanijos. Jeigu savo rate tų, su kuriais gali pabūti tiek laimėje, tiek nelaimėje, žinok, jog tai žmonės, kuriais gali pasitikėti. Vien tik linksmybių įkarštyje sutinkamų draugų – apstu, tačiau tikrasis draugas bus tada, kai neturėsi į ką atsiremti.

Mano išsaugoti straipsniai