JUS PASITINKA ATSINAUJINUSI PANELĖ
Pilietybės netekti galinti M.Drobiazko pateikė laišką: „Su vyru nešam kultūros ir gėrio šviesą“

Pilietybės netekti galinti M.Drobiazko pateikė laišką: „Su vyru nešam kultūros ir gėrio šviesą“

Ledo šokėja Margarita Drobiazko siūlymus panaikinti jai išimties tvarka suteiktą Lietuvos Respublikos pilietybę vadina „raganų medžiokle“ ir nurodo, kad nedalyvauja Rusijos propagandinėje veikloje.

Tai M. Drobiazko nurodo viešame laiške, adresuotame ketvirtadienį ketinančiai posėdžiauti Pilietybės reikalų komisijai.

„Aš nedalyvauju „propagandiniame“ veiksme, kaip jį pavadino vienas asmuo. Kartu su savo vyru, ledo partneriu ir nesavanaudišku Lietuvos patriotu Povilu (Vanagu – ELTA), nešam kultūros ir gėrio šviesą, kiek tik galim, aš ir jis“, – išplatintame laiške teigia M. Drobiazko.

„Jei dabar, norint išsaugoti Lietuvos pasą, man bus pasiūlyta atsisakyti dalies savo šeimos, šalies, kuri nuo vaikystės buvo mano Tėvynė, profesijos ir ištikimų draugų, akivaizdu, kad tai – ne mano kelias, nes tai būtų išdavystė. Taip man sako mano sąžinė, kurios balsu sekiau ir toliau seksiu šio gyvenimo pergalių ir tragedijų kaleidoskope, nepaisant prasidėjusios naujos raganų medžioklės, apie kurią man regis jau buvome visi pamiršę“, – nurodo Rusijoje gyvenanti šokėja.

M. Drobiazko nurodo nutarusi pasikreipti į Pilietybės reikalų komisiją, tikėdama, kad ji ir veikiantys komisijoje nori matyti „Lietuvą kaip visais atžvilgiais laisvą, apsišvietusią, išsivysčiusią šalį, kurioje laikomasi įstatymų ir kurios piliečiams užtikrinama laisvė turėti savo požiūrį ir elgtis pagal savo sąžinę (…)“.

„Meilės Lietuvai patentas priklauso Lietuvos žmonėms, bet jis nepriklauso jokiai politinei partijai, judėjimui ar asmeniškai jokiam lietuviui. Kiekvienas myli savo šalį taip, kaip mano esant teisinga. Ir jei šios meilės vektoriai nesutampa, tai nereiškia, kad vienas vektorius yra absoliučiai teisingas, o kitas – absoliučiai neteisingas. Tai ir yra laisvos visuomenės ir laisvos šalies, kokia, noriu tikėti, yra Lietuva, grožis. Tačiau, man atrodo, šiandien ne visi tai supranta ir priima”, – rašė M. Drobiazko.

Čiuožėja nurodo nesanti politikė, todėl susilaiko nuo politinių situacijos vertinimų. Visgi, primindama savo ilgametę profesinę patirtį, M. Drobiazko pažymi, kad kartu su sutuoktiniu ir šokių partneriu Povilu Vanagu neprisidėjo prie politinių manifestacijų.

„Kaip ir visus šiuos 17 metų, taip ir šiandien, mūsų veikloje nebuvo ir nėra jokių politinių manifestų. Ir nesuprantu, kodėl šiandien staiga dalyvavimas 0+ kategorijos pasakoje „Šecherezada“ ar „Miegančioji gražuolė“ tapo grėsme Lietuvos Respublikos saugumui“, – stebėjosi ji.

„Lietuvos saugumo tarnybos specialistai pateikė išvadą – ši mano veikla nekenkia Lietuvai. Galbūt jie pritaria šiai veiklai, galbūt ne. Tačiau priimdami sprendimą jie vadovavosi faktais ir profesionalumu, o ne momentinėmis emocijomis“, – pažymėjo ledo šokėja.

Pateikė klausimus Pilietybės reikalų komisijai: klausia, ar nėra pilnateisė Lietuvos pilietė

Kreipimesi į Pilietybės reikalų komisiją, M. Drobiazko pateikia eilė, pasak jos, ir teisinių, ir emocinių klausimų. Tikėdamasi profesionalaus ir nešališko įvertinimo, šokėja klausia, kodėl Lietuvos institucijos kalba tik apie jai suteiktos pilietybės panaikinimą, ar šiuo atveju nėra pažeidžiama Lietuvos Konstitucija.

„Teisiniai yra šie: argi visi Lietuvos piliečiai nėra lygūs prieš įstatymą?! Jei jie lygūs, tai kaip gali būti baudžiamas vienas šokių poros partneris, o kitas – ne? Ar galima atimti pilietybę iš manęs, neatėmus pilietybės iš Povilo, mano vyro ir nuolatinio partnerio visuose spektakliuose? Ar aš nesu pilnateisė Lietuvos pilietė? Ar aš turiu visą gyvenimą įrodinėti, kad esu sąžininga pilietė, o Povilas, Lietuvos pilietis, neprivalo to daryti? Ar Lietuvos piliečiai skirstomi į kategorijas ir klases, turinčias skirtingas pareigas, susijusias su jų pagrindinėmis teisėmis? Ar tai nepažeidžia Lietuvos Konstitucijos? Tikiuosi, kad profesionalų ir nešališką atsakymą į tai pateiks Pilietybės komisija“, – laiške klausimus vardijo M. Drobiazko.

„Antrasis teisinis klausimas: kaip suprantu, esu kaltinama dėl viešai neišreikštos savo politinės pozicijos, bet ar pagal Lietuvos Konstituciją neturiu teisės neišreikšti savo pozicijos, jei negaliu, nenoriu ar nesu tam pasirengusi?” – tęsė ji.

Tuo metu kalbėdama apie emocinį situacijos vertinimą, M. Drobiazko pateikė savo požiūrį į Rusijos vykdomą karą Ukrainoje.

„Tai, kas dabar vyksta tarp Rusijos ir Ukrainos, yra labai skaudu. Tragedija milijonams žmonių ir šeimų. Rusija yra mano tėvo Tėvynė, Ukraina – mano motinos Tėvynė. Visur yra giminių ir artimų žmonių, kurie kenčia ir kurių kančia kasdien pripildo mano širdį“, – rašoma rašte.

„Nesuprantu ir jokiu būdu nepriimu kaip normos to, kad politikai iš mano vyro Tėvynės, kurią taip pat myliu ir kurioje taip pat turiu daug giminių ir draugų, nurodinės man, kaip, ką, kada, kur ir kiek turiu mylėti. Nuoširdžiai tikiu, kad abiejose konflikto pusėse esantiems žmonėms reikia emocinės paramos, kad jie nenuslystų į gyvulišką neapykantą vienas kitam, nesvarbu, ar ji būtų pagrįsta, ar išprovokuota propagandos“, – akcentavo ji.

Viliasi, kad situacijos vertinimas nebus pagrįstas tiesioginėmis politinėmis ambicijomis

Ledo čiuožėja savo laišką baigia vildamasi, kad jos kreipimąsi perskaitę žmonės susidarys asmeninį, „o ne iš išorės primestą vertinimą, pagristą tiesioginėmis politinėmis ambicijomis“.

„Paaiškėjo, kad, anot šiandien mane smerkiančių, buvau „pusiau pilietė“ visus tuos metus, kai su Povilu gynėme Lietuvos garbę sporto arenose, kai trispalvė buvo keliama ant prestižiškiausių stiebų ir kai salėse skambėjęs Lietuvos himnas sukeldavo pasididžiavimo ašaras tiek Povilui, kuris visada stovėdavo šalia manęs ant pakylos, tiek kitiems lietuviams“, – rašė M. Drobiazko.

„Atėmus iš manęs ir Povilo už tai gautus apdovanojimus ir net pasą, niekas neištrins mūsų nuopelnų iš Lietuvos istorijos ir neišplėš meilės iš žiūrovų širdžių“, – apibendrino ji.

ELTA primena, kad Seimo nariai inicijavo Lietuvos pilietybės panaikinimą M. Drobiazko ir dėl to kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją (VRM). Pastaroji, įvertinusi kompetentingų institucijų išvadas, savo ruožtu kreipėsi į šalies vadovą, prašant priimti sprendimą dėl išimties tvarka ledo šokėjai suteiktos pilietybės.

Kreipimesi pažymėta, kad M. Drobiazko bendradarbiauja su Rusijos Federacijos prezidento Vladimiro Putino spaudos sekretoriaus Dmitrijaus Peskovo žmona Tatiana Navka, dalyvauja jos organizuojamuose šokių ant ledo pasirodymuose. VRM taip pat pažymi, kad renginiai, kuriuose dalyvauja M. Drobiazko, prisideda prie Rusijos, kaip didžios šalies, rengiančios išskirtinius pasaulyje renginius, įvaizdžio formavimo, tokiu būdu padeda plėtoti Rusijos Federacijos režimo naratyvą apie „Rusijos pasaulį“ ir stiprinti Rusijos Federacijos režimo galias.

Rusijoje gimusiai ir gyvenančiai M. Drobiazko Lietuvos pilietybė buvo suteikta išimties tvarka už nuopelnus sporto srityje.

Šokių ant ledo porai M. Drobiazko ir P. Vanagui pasirodžius Sočyje, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo išbraukė ledo čiuožėjų porą iš apdovanotųjų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu sąrašo, pažeminus apdovanotojo vardą.

Pilietybės komisijos posėdį dėl ledo šokėjos Lietuvos Respublikos pilietybės naikinimo planuojama rengti rugsėjo 14 d.

Mano išsaugoti straipsniai