JUS PASITINKA ATSINAUJINUSI PANELĖ
Išsiaiškink savo numerologinį skaičių ir apie save sužinosi daug naujo

Išsiaiškink savo numerologinį skaičių ir apie save sužinosi daug naujo

Ar tiki numerologija? Prisipažinsime – mes buvome kiek skeptiškos šiuo klausimu, tačiau atidžiau panagrinėjusios numerologijos esmę, nustebome – ji gali atskleisti neįtikėtinų faktų apie mus pačias! Siūlome tau susipažinti su senovės vedų numerologija.

Numerologija – mokslas apie skaičius, tačiau kartu tai ir būdas sužinoti apie savo asmenybę, mat skaičiai gali išduoti asmenybės privalumus bei trūkumus.

Dabar siūlome tau šiek tiek paskaičiuoti – sunku tikrai nebus.

Sudėk savo vardo ir pavardės raides. Jei gauni dviženklį skaičių, pavyzdžiui, 68, tuomet šį skaičių reikia sudėti tol, kol liks skaitmuo nuo 1 iki 9. Pavyzdžiui, 68 = 6 + 8 = 14. Tuomet 14 = 1 + 4 = 5.

Todėl tavo galutinis skaičius yra 5.

O dabar paskaityk, ką tavo numerologinis skaičius sako apie tavo asmenybę…

1 – Pionierė. Iš prigimties esi linkusi lyderiauti, tau būdingas pasitikėjimas savo jėgomis, tačiau nesi ta, kuri save teigiamai pervertina. Esi sveiko, guvaus proto ir dažnai inicijuoji įvairias veiklas, esi kompanijos siela. Spinduliuoji optimizmu, gera nuotaika, tau nebūdinga greitai pavargti. Labai greitai užsiplieski, tačiau nesi ta, kuri kerštauja ar ilgai pyksta. Esi ganėtinai atlaidaus charakterio, rūpestinga.

2 – Filosofė. Tu visuomet gerai apmąstai prieš kažką pasakydama – pasveri žodžius, bijai įskaudinti, įžeisti. Esi jautraus charakterio, tau būdinga nuklysti į pasvarstymus, domiesi filosofija, psichologija. Kaip gyvenimo palydovė esi patikima, rami. Nemėgsti iššūkių, tave jie gąsdina. Žmonės trokšta tau atsiverti, išsipasakoti, mat gebi puikiai išklausyti ir patarti.

3 – Inovatorė. Esi asmenybė, kuri kitus traukia tarsi magnetas. Domiesi stiliumi, kultūra, istorija – viskas, kas tave supa, tau atrodo įdomu. Esi labai kūrybinga asmenybė, kuriai puikiai tinka darbas, susijęs su kūryba. Tavo nuomonę žmonės gerbia, nes visuomet gebi tinkamai patarti – nesvarbu, ar tai būtų stiliaus, ar asmeninių santykių patarimas. Vis dėlto neretai esi išsiblaškiusi, pamiršti įvykius, gimtadienius ir t.t. Tokia jau ta kūrybingo žmogaus dalia…

4 – Architektė. Viską labai tiksliai apskaičiuoji, pasveri ir niekada nedarai skubotų sprendimų. Laikaisi pozicijos, jog skubėjimas ir blaškymasis tik blogina situaciją. Esi tikras ramybės įsikūnijimas – nors kartais gali atrodyti nuobodoka, vis dėlto su artimiausiais žmonėmis atsiveri, tampi linksmesnė, gyvybingesnė. Santykiuose esi vedantysis žmogus – tau būdinga teikti siūlyti sprendimus, kur nueiti, ką veikti ir t.t. Tavo širdies draugas tam neprieštarauja, mat tavimi pasitiki ir gerbia tavo nuomonę.

5 – Derybininkė. Žmonės tiesiog negali tau atsispirti – sugebi pritraukti tiek moteriškos, tiek vyriškos lyties atstovus. Puikiai gali suderinti įvairius dalykus, darai daugelį veiklų vienu metu ir tau tai neatrodo problematiška. Tau patinka veikti – be veiklos tiesiog vysti. Esi be galo energinga ir niekuomet nesėdi sudėjusi rankų. Jei tave kas nors išvežtų į negyvenamą salą, kur neturėtum ką veikti, eitum iš proto! Beje, gerbėjų turi nors vežimu vežk – trauki priešingą lyti savo atsipalaidavimu ir gyviu protu.

6 – Taikdarė. Neturi išankstinio nusistatymo prieš kitus žmones, todėl daugeliui esi maloni. Mėgsti komunikuoti, turi nemažai draugų, taip pat ir ilgaamžių draugų, ne vien pažįstamų. Tau nebūdingas užsidegimas, konfliktavimas, kilus ginčams, visuomet ieškai išeities arba esi linkusi patylėti. Bjauriausiai jautiesi, kai kas nors ant tavęs pyksta – tuomet visomis išgalėmis stengiesi tai pakeisti, nes trokšti, kad visi apie tave būtų geros nuomonės.

7 – Mokytoja. Esi linkusi gyvenimo teikiamus iššūkius semti kiek tik begalėdama – tau patinka tobulėti, nuolatos ieškoti savęs, bandyti naujus dalykus. Dievini savo patirtį perteikti kitiems – maloniausia tau kitus pamokyti, pasidalinti savo išgyvenimais. Daugeliui esi autoritetas, mat moki labai taisyklingai kalbėti, turi puikią iškalbą bei stengiesi, jog tavo įvaizdis kitų akyse būtų tobulas. Dievini madą – bet kaip apsirengusi tikrai neišeitum į gatvę, todėl stengiesi išlikti stilinga ir žavi.

8 – Verslininkė. Dievini varžytis, tad tau tikrai nėra svetima konkurencija. Tai kai kuriais atvejais padeda, tačiau neretai gali ir skaudžiai nudegti – juk ne visada būsi pati geriausia. Savo draugams esi tikras gerumo įsikūnijimas, tačiau tik pabandytų kas nors tau paprieštarauti ar su tavimi kivirčytis – gero nelauks. Kai supyksti, gali būti tikra žiežula. Esi gudri ir negali pakęsti kvailelių, todėl neretai savo žodžiais gali įskaudinti ar įžeisti kitus.

9 – Filantropė. Turi itin tvirtą vertybinį pamatą, esi kilnaus būdo ir visada kovoji už teisybę. Neapkenti, kai kas nors, tavo nuomone, kažką skriaudžia ar kenkia. Todėl visada esi nuskriaustųjų pusėje. Gali būti, jog tave teigiamai veikia veikla, kur reikia pagalbą teikti kitiems. Santykiuose atiduodi visą save, tačiau neretai dėl to ir nukenti, mat pasijauti įskaudinta.

Mano išsaugoti straipsniai